Вести

ВУЧИЋ: БУДУЋНОСТ ЈЕ У НАШИМ РУКАМА

"ВАЖНО ЈЕ ДА СЛУШАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ, ВАЖНО ЈЕ ДА ИЗГРАДИМО ОДНОС ПОВЕРЕЊА, ВАЖНО ЈЕ ДА ДОЂЕМО ДО РЕЗУЛТАТА, ВАЖНО ЈЕ ДА СТВОРИМО БОЉЕ ОКРУЖЕЊЕ ЗА СВЕ НАРОДЕ. МОРАМО ДА БУДЕМО ПОСВЕЋЕНИ УКОЛИКО ЖЕЛИМО ДА ВИДИМО МЕРЉИВЕ РЕЗУЛТАТЕ У БУДУЋНОСТИ."

Pages