Вести

Министар Недимовић у посети општини Богатић

Министар, Бранислав Недимовић, заједно са повереницима, функционерима и чланством Српске напредне странке у Богатићу, данас је обишао радове на реконструкцији каналске мреже и изградњи каналских црпних станица, у сливу Доњомачванског канала. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и ове године наставља са Пројектом „Развој наводњавања у пољопривреди Србије“, из кредита Фонда за развој Абу Дабија. Једна од фаза Пројекта је изградња регионалног хидросистема за наводњавање Мачве, међу којима и део подсистема ЦСН6 на површини од 10.900 хектара на територији општине Богатић. „Овај систем по свом капацитету један је од највећих. Поред система за наводњавање ми радимо и електрификацију поља, расписујемо прве тендере, и радимо систем аутоматске противградне заштите, расписујемо тендер за први радарски центар. Наша идеја је да поред разоја система за наводњавање, што више пољопривредних површина добију могућност да користе воду. Паралелно с тим морамо радити електрификација поља, чиме добијамо рационалније коришћења енергије. Трећа фаза, која је јако важна у овом послу и за коју се интензивно припремамо, јесте комасација парцела. Ова прва фаза, дванаест пројеката на територији Војводине, овај пројекат у Мачви, пројекти у Чачку и Панчеву, обухватају близу 50 хиљада хектара. Друга фаза, коју сада спремамо за финансирање за наредну годину има око 55 хиљада хектара, што укупно чини преко 100 хиљада хектара нових подсистема за наводњавање. Овај канал, као и остала 62 километра су и за наводњавање и за одводњавање, то су двонаменски системи, јер се мора водити рачуна и о једној и о другој ствари, јер очигледно имамо проблем са климом. Министарство, паралелно са свим овим, даје подршку за набавку опреме и системе за наводњавање “, изјавио је Бранислав Недимовић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде. Простор ЦСН6 подељен је на сливна подручја, која суштински представљају системе за одводњавање, а овим системом за решење наводњавања, поред каналске мреже, биће изграђене и уставе, црпне станице, доводни канали, везни канали, насипи и пропусти. Основна улога ових објеката је заштита од спољних и унутрашњих вода. Финансијер радова, у вредности од 4.123.193,11 евра, је Фонд за развој Абу Даби, корисник зајма Влада Републике Србије, а инвеститор ЈВП „Србијаводе“ Београд. Рок за завршетак радова је две године.