Декларација Јединствена Русије и СНС на српском језику